2009-10-20

Psalmul 47

{mgmediabot2}path=download/Psalmi/Psalmul 47.mp3|width=700|height=200|link=download/Psalmi/Psalmul 47.mp3{/mgmediabot2}
Psalmul 47

1 Bateţi din palme, toate popoarele! Înălţaţi lui Dumnezeu strigăte de bucurie!
2 Căci Domnul, Cel Preaînalt, este înfricoşat: El este Împărat mare peste tot pământul.
3 El ne supune popoarele, El pune neamurile sub picioarele noastre.
4 El ne alege moştenirea, slava lui Iacov, pe care-l iubeşte. –
5 Dumnezeu Se suie în mijlocul strigătelor de biruinţă, Domnul înaintează în sunetul trâmbiţei.
6 Cântaţi lui Dumnezeu, cântaţi! Cântaţi Împăratul nostru, cântaţi!
7 Căci Dumnezeu este împărat peste tot pământul: cântaţi o cântare înţeleaptă!
8 Dumnezeu împărăţeşte peste neamuri, Dumnezeu stă pe scaunul Lui de domnie cel sfânt.
9 Domnitorii popoarelor se adună împreună cu poporul Dumnezeului lui Avraam; căci ale lui Dumnezeu sunt scuturile pământului: El este mai înalt şi mai presus de orice.