2009-10-20

Psalmul 36

{mgmediabot2}path=download/Psalmi/Psalmul 36.mp3|width=700|height=200|link=download/Psalmi/Psalmul 36.mp3{/mgmediabot2}

Psalmul 36

1 Nelegiuirea celui rău zice inimii mele: “Nu este frică de Dumnezeu înaintea ochilor lui.”

2 Căci se măguleşte singur în ochii lui, ca să-şi desăvârşească fărădelegea, ca să-şi potolească ura.

3 Cuvintele gurii lui sunt mincinoase şi înşelătoare; nu mai vrea să lucreze cu înţelepciune şi să facă binele.

4 În aşternutul lui se gândeşte la răutate, stă pe o cale care nu este bună, şi nu urăşte răul.

5 Bunătatea Ta, Doamne, ajunge până la ceruri, şi credincioşia Ta până la nori.

6 Dreptatea Ta este ca munţii lui Dumnezeu, şi judecăţile Tale sunt ca Adâncul cel mare. Doamne, Tu sprijineşti pe oameni şi pe dobitoace!

7 Cât de scumpă este bunătatea Ta, Dumnezeule! La umbra aripilor Tale găsesc fiii oamenilor adăpost.

8 Se satură de belşugul Casei Tale, şi-i adapi din şuvoiul desfătărilor Tale.

9 Căci la Tine este izvorul vieţii; prin lumina Ta vedem lumina.

10 Întinde-Ţi şi mai departe bunătatea peste cei ce Te cunosc, şi dreptatea peste cei cu inima neprihănită!

11 Să nu m-ajungă piciorul celui mândru, şi să nu mă pună pe fugă mâna celor răi.

12 Cei ce fac fărădelegea au şi început să cadă; sunt răsturnaţi, şi nu pot să se mai scoale.