2009-10-20

Psalmul 149

{mgmediabot2}path=download/Psalmi/Psalmul 149.mp3|width=700|height=200|link=download/Psalmi/Psalmul 149.mp3{/mgmediabot2}
Psalmul 149

1 Lăudaţi pe Domnul! Cântaţi Domnului o cântare nouă, cântaţi laudele Lui în adunarea credincioşilor Lui!
2 Să se bucure Israel de Cel ce l-a făcut, să se înveselească fiii Sionului de Împăratul lor!
3 Să laude Numele Lui cu jocuri, să-L laude cu toba şi cu harfa!
4 Căci Domnul are plăcere de poporul Său, şi slăveşte pe cei nenorociţi, mântuindu-i.
5 Să salte de bucurie credincioşii Lui îmbrăcaţi în slavă, să scoată strigăte de bucurie în aşternutul lor!
6 Laudele lui Dumnezeul să fie în gura lor, şi sabia cu două tăişuri în mâna lor,
7 ca să facă răzbunare asupra neamurilor, şi să pedepsească popoarele;
8 să lege pe împăraţii lor cu lanţuri, şi pe mai marii lor cu obezi de fier,
9 ca să aducă la îndeplinire împotriva lor judecata scrisă! Aceasta este o cinste pentru toţi credincioşii Lui. Lăudaţi pe Domnul!