2009-10-20

Psalmul 147

{mgmediabot2}path=download/Psalmi/Psalmul 148.mp3|width=700|height=200|link=download/Psalmi/Psalmul 148.mp3{/mgmediabot2}
Psalmul 148

1 Lăudaţi pe Domnul! Căci este frumos să lăudăm pe Dumnezeul nostru, căci este plăcut, şi se cuvine să-L lăudăm.
2 Domnul zideşte iarăşi Ierusalimul, strânge pe surghiuniţii lui Israel;
3 tămăduieşte pe cei cu inima zdrobită, şi le leagă rănile.
4 El socoteşte numărul stelelor, şi le dă nume la toate.
5 Mare este Domnul nostru şi puternic prin tăria Lui, priceperea Lui este fără margini.
6 Domnul sprijineşte pe cei nenorociţi, şi doboară pe cei răi la pământ.
7 Cântaţi Domnului cu mulţumiri, lăudaţi pe Dumnezeul nostru cu harfa!
8 El acoperă cerul cu nori, pregăteşte ploaia pentru pământ, şi face să răsară iarba pe munţi.
9 El dă hrană vitelor, şi puilor corbului când strigă.
10 Nu de puterea calului Se bucură El, nu-Şi găseşte plăcerea în picioarele omului.
11 Domnul iubeşte pe cei ce se tem de El, pe cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui.
12 Laudă pe Domnul, Ierusalime, laudă pe Dumnezeul tău, Sioane!
13 Căci El întăreşte zăvoarele porţilor, El binecuvântează pe fiii tăi în mijlocul tău;
14 El dă pace ţinutului tău, şi te satură cu cel mai bun grâu.
15 El Îşi trimite poruncile pe pământ, Cuvântul Lui aleargă cu iuţeală mare.
16 El dă zăpada ca lâna, El presară bruma albă ca cenuşa;
17 El Îşi azvârle gheaţa în bucăţi; cine poate sta înaintea frigului Său?
18 El Îşi trimite Cuvântul Său, şi le topeşte; pune să sufle vântul Lui, şi apele curg.
19 El descoperă lui Iacov Cuvântul Său, lui Israel legile şi poruncile Sale.
20 El n-a lucrat aşa cu toate neamurile, şi ele nu cunosc poruncile Lui. Lăudaţi pe Domnul!