2009-10-20

Psalmul 129

{mgmediabot2}path=download/Psalmi/Psalmul 129.mp3|width=700|height=200|link=download/Psalmi/Psalmul 129.mp3{/mgmediabot2}
Psalmul 129

1 Destul m-au asuprit din tinereţe – s-o spună Israel! –
2 destul m-au asuprit din tinereţe, dar nu m-au biruit.
3 plugarii au arat pe spinarea mea, au tras brazde lungi pe ea.
4 Domnul este drept: El a tăiat funiile celor răi.
5 Să se umple de ruşine şi să dea înapoi, toţi cei ce urăsc Sionul!
6 Să fie ca iarba de pe acoperişuri, care se usucă înainte de a fi smulsă!
7 Secerătorul nu-şi umple mâna cu ea, cel ce leagă snopii nu-şi încarcă braţul cu ea,
8 şi trecătorii nu zic: “Binecuvântarea Domnului să fie peste voi!” “Vă binecuvântăm în Numele Domnului!”

Biblia Online – traducerea Dumit