2009-10-20

Psalmul 118

{mgmediabot2}path=download/Psalmi/Psalmul 118.mp3|width=700|height=200|link=download/Psalmi/Psalmul 118.mp3{/mgmediabot2}
Psalmul 118

1 Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, “căci în veac ţine îndurarea Lui!”
2 Să zică Israel: “Căci în veac ţine îndurarea Lui!”
3 Casa lui Aaron să zică: “Căci în veac ţine îndurarea Lui!”
4 Cei ce se tem de Domnul să zică: “Căci în veac ţine îndurarea Lui!”
5 În mijlocul strâmtorării am chemat pe Domnul: Domnul m-a ascultat şi m-a scos la larg.
6 Domnul este de partea mea, nu mă tem de nimic: ce pot să-mi facă nişte oameni?
7 Domnul este ajutorul meu, şi mă bucur când îmi văd împlinită dorinţa faţă de vrăjmaşii mei.
8 Mai bine este să cauţi un adăpost în Domnul, decât să te încrezi în om;
9 mai bine să cauţi un adăpost în Domnul decât să te încrezi în cei mari.
10 Toate neamurile mă înconjurau: în Numele Domnului, le tai în bucăţi.
11 Mă înconjurau, m-au împresurat: dar în Numele Domnului, le tai în bucăţi.
12 M-au înconjurat ca nişte albine: se sting ca un foc de spini; în Numele Domnului, le tai în bucăţi.
13 Tu mă împingeai ca să mă faci să cad, dar Domnul m-a ajutat.
14 Domnul este tăria mea şi pricina laudelor mele; El m-a mântuit.
15 Strigăte de biruinţă şi de mântuire se înalţă în corturile celor neprihăniţi: dreapta Domnului câştigă biruinţa!
16 Dreapta Domnului se înalţă; dreapta Domnului câştigă biruinţa!
17 Nu voi muri, ci voi trăi, şi voi povesti lucrările Domnului.
18 Domnul m-a pedepsit, da, dar nu m-a dat pradă morţii.
19 Deschideţi-mi porţile neprihănirii, ca să intru şi să laud pe Domnul.
20 Iată poarta Domnului: pe ea intră cei neprihăniţi.
21 Te laud, pentru că m-ai ascultat, pentru că m-ai mântuit.
22 Piatra, pe care au lepădat-o zidarii, a ajuns să fie pusă în capul unghiului clădirii.
23 Domnul a făcut lucrul acesta: şi este o minunăţie înaintea ochilor noştri.
24 Aceasta este ziua, pe care a făcut-o Domnul: să ne bucurăm şi să ne înveselim în ea!
25 Doamne, ajută! Doamne, dă izbândă!
26 Binecuvântat să fie cel ce vine în Numele Domnului! Vă binecuvântăm din Casa Domnului.
27 Domnul este Dumnezeu, şi ne luminează. Legaţi cu funii vita pentru jertfă, şi aduceţi-o până la coarnele altarului!
28 Tu eşti Dumnezeul meu, şi eu Te voi lăuda; Dumnezeule, Te voi prea mări.
29 Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci în veac ţine îndurarea Lui!