2009-10-20

Psalmul 112

{mgmediabot2}path=download/Psalmi/Psalmul 112.mp3|width=700|height=200|link=download/Psalmi/Psalmul 112mp3{/mgmediabot2}
Psalmul 112

1 Lăudaţi pe Domnul! Ferice de omul care se teme de Domnul, şi care are o mare plăcere pentru poruncile Lui!
2 Sămânţa lui va fi puternică pe pământ; neamul oamenilor fără prihană va fi binecuvântat.
3 El are în casă bogăţie şi belşug, şi neprihănirea lui dăinuieşte în veci.
4 Celui fără prihană îi răsare o lumină în întuneric, El este milostiv, îndurător şi drept.
5 Ce bine-i merge omului care face milă şi împrumută pe altul, şi care îşi rânduieşte faptele după dreptate!
6 Căci el nu se clatină niciodată; pomenirea celui neprihănit ţine în veci.
7 El nu se teme de veşti rele, ci inima lui este tare, încrezătoare în Domnul.
8 Inima îi este mângâiată, n-are nici o teamă, până ce îşi vede împlinită dorinţa faţă de potrivnicii lui.
9 El este darnic, dă celor lipsiţi; milostenia lui ţine în veci; capul i se înalţă cu slavă.
10 Cel rău vede lucrul acesta, şi se mânie, scrâşneşte din dinţi şi se topeşte. Poftele celor răi rămân neîmplinite.