2009-10-20

Psalmul 111

{mgmediabot2}path=download/Psalmi/Psalmul 111.mp3|width=700|height=200|link=download/Psalmi/Psalmul 111mp3{/mgmediabot2}
Psalmul 111

1 Lăudaţi pe Domnul! Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, în tovărăşia oamenilor fără prihană şi în adunare.
2 Mari sunt lucrările Domnului, cercetate de toţi cei ce le iubesc.
3 Strălucire şi măreţie este lucrarea Lui, şi dreptatea Lui ţine în veci.
4 El a lăsat o aducere aminte a minunilor Lui, Domnul este îndurător şi milostiv.
5 El a dat hrană celor ce se tem de El; El Îşi aduce pururea aminte de legământul Lui.
6 El a arătat poporului Său puterea lucrărilor Lui, căci le-a dat moştenirea neamurilor.
7 Lucrările mâinilor Lui sunt credincioşie şi dreptate; toate poruncile Lui sunt adevărate,
8 întărite pentru veşnicie, făcute cu credincioşie şi neprihănire.
9 A trimis poporului Său izbăvirea, a aşezat legământul Său în veci; Numele Lui este sfânt şi înfricoşat.
10 Frica Domnului este începutul înţelepciunii; toţi cei ce o păzesc, au o minte sănătoasă, şi slava Lui ţine în veci.