2009-10-20

Psalmul 110

{mgmediabot2}path=download/Psalmi/Psalmul 110.mp3|width=700|height=200|link=download/Psalmi/Psalmul 110.mp3{/mgmediabot2}
Psalmul 110

1 Domnul a zis Domnului meu: “Şezi la dreapta Mea, până voi pune pe vrăjmaşii Tăi sub picioarele Tale.” –
2 Domnul va întinde din Sion toiagul de cârmuire al puterii Tale, zicând: “Stăpâneşte în mijlocul vrăjmaşilor Tăi!”
3 Poporul Tău este plin de înflăcărare, când Îţi aduni oştirea; cu podoabe sfinte, ca din sânul zorilor, vine tineretul Tău la Tine, ca roua.
4 Domnul a jurat, şi nu-I va părea rău: “Tu eşti preot în veac, în felul lui Melhisedec.” –
5 Domnul, de la dreapta Ta, zdrobeşte pe împăraţi în ziua mâniei Lui.
6 El face dreptate printre neamuri: totul este plin de trupuri moarte; El zdrobeşte capete pe toată întinderea ţării.
7 El bea din pârâu în timpul mersului: de aceea Îşi înalţă capul.