2009-10-20

Psalmul 105

{mgmediabot2}path=download/Psalmi/Psalmul 105.mp3|width=700|height=200|link=download/Psalmi/Psalmul 105.mp3{/mgmediabot2}
Psalmul 105

1 Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui! Faceţi cunoscut printre popoare isprăvile Lui!
2 Cântaţi, cântaţi în cinstea Lui! Vorbiţi despre toate minunile Lui!
3 Făliţi-vă cu Numele Lui cel sfânt! Să se bucure inima celor ce caută pe Domnul!
4 Alergaţi la Domnul şi la sprijinul Lui, căutaţi necurmat Faţa Lui!
5 Aduceţi-vă aminte de semnele minunate pe care le-a făcut, de minunile şi de judecăţile rostite de gura Lui,
6 sămânţă a robului Său Avraam, copii ai lui Iacov, aleşii Săi!
7 Domnul este Dumnezeul nostru: Judecăţile Lui se aduc la îndeplinire pe tot pământul.
8 El Îşi aduce aminte totdeauna de legământul Lui, de făgăduinţele Lui făcute pentru o mie de neamuri de om,
9 de legământul, pe care l-a încheiat cu Avraam, şi de jurământul, pe care l-a făcut lui Isaac;
10 El l-a făcut lege pentru Iacov, legământ veşnic pentru Israel,
11 zicând: “Ţie îţi voi da ţara Canaanului ca moştenire, care v-a căzut la sorţ.”
12 Pe atunci ei erau puţini la număr, foarte puţini la număr, şi străini în ţară;
13 mergeau de la un neam la altul, şi de la o împărăţie la un alt popor;
14 dar n-a dat voie nimănui să-i asuprească, şi a pedepsit împăraţi din pricina lor.
15 “Nu vă atingeţi de unşii Mei, – a zis El – şi nu faceţi rău prorocilor Mei!”
16 A chemat foametea asupra ţării, şi a tăiat orice mijloc de trai.
17 Le-a trimis înainte pe un om; Iosif a fost vândut ca rob.
18 I-au strâns picioarele în lanţuri, l-au pus în fiare,
19 până la vremea când s-a întâmplat ce vestise el, şi până când l-a încercat Cuvântul Domnului.
20 Atunci împăratul a trimis să-i scoată lanţurile, şi stăpânitorul popoarelor l-a izbăvit.
21 L-a pus domn peste casa lui, şi dregătorul tuturor averilor lui,
22 ca să lege după plac pe domnitorii lui, şi să înveţe pe bătrânii lui înţelepciunea.
23 Atunci Israel a venit în Egipt, şi Iacov a locuit în ţara lui Ham.
24 Domnul a înmulţit pe poporul Său foarte mult, şi l-a făcut mai puternic decât potrivnicii lui.
25 Acestora le-a schimbat inima, până acolo că au urât pe poporul Lui, şi s-au purtat mişeleşte cu robii Săi.
26 A trimis pe robul Său Moise, şi pe Aaron, pe care-l alesese.
27 Prin puterea Lui, ei au făcut semne minunate în mijlocul lor, au făcut minuni în ţara lui Ham.
28 A trimis întuneric şi a adus negura, ca să nu fie neascultători la Cuvântul Lui.
29 Le-a prefăcut apele în sânge, şi a făcut să le piară toţi peştii.
30 Ţara lor a forfotit de broaşte, până în odăile împăraţilor lor.
31 El a zis, şi au venit muşte otrăvitoare, păduchi pe tot ţinutul lor.
32 În loc de ploaie le-a dat grindină, şi flăcări de foc în ţara lor.
33 Le-a bătut viile şi smochinii, şi a sfărâmat copacii din ţinutul lor.
34 El a zis, şi au venit lăcuste, lăcuste fără număr,
35 care au mâncat toată iarba din ţară, şi au mistuit roadele de pe câmpiile lor.
36 A lovit pe toţi întâii născuţi din ţara lor, toată pârga puterii lor.
37 A scos pe poporul Său cu argint şi aur, şi nici unul n-a şovăit dintre seminţiile Lui.
38 Egiptenii s-au bucurat de plecarea lor, căci îi apucase groaza de ei.
39 A întins un nor, ca să-i acopere, şi focul, ca să lumineze noaptea.
40 La cererea lor, a trimis prepeliţe, şi i-a săturat cu pâine din cer.
41 A deschis stânca, şi au curs ape, care s-au vărsat ca un râu în locurile uscate.
42 Căci Şi-a adus aminte de Cuvântul Lui cel sfânt, şi de robul Său Avraam.
43 A scos pe poporul Său cu veselie, pe aleşii Săi în mijlocul strigătelor de bucurie.
44 Le-a dat pământurile neamurilor, şi au pus stăpânire pe rodul muncii popoarelor,
45 ca să păzească poruncile Lui, şi să ţină legile Lui. Lăudaţi pe Domnul!