2009-10-20

Psalmul 103

{mgmediabot2}path=download/Psalmi/Psalmul 103.mp3|width=700|height=200|link=download/Psalmi/Psalmul 103.mp3{/mgmediabot2}
Psalmul 103

1 Binecuvântează, suflete, pe Domnul, şi tot ce este în mine să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt!
2 Binecuvântează, suflete, pe Domnul, şi nu uita nici una din binefacerile Lui!
3 El îţi iartă toate fărădelegile tale El îţi vindecă toate bolile tale;
4 El îţi izbăveşte viaţa din groapă, El te încununează cu bunătate şi îndurare;
5 El îţi satură de bunătăţi bătrâneţea, şi te face să întinereşti iarăşi ca vulturul.
6 Domnul face dreptate şi judecată tuturor celor asupriţi.
7 El Şi-a arătat căile Sale lui Moise, şi lucrările Sale copiilor lui Israel.
8 Domnul este îndurător şi milostiv, îndelung răbdător si bogat în bunătate.
9 El nu Se ceartă fără încetare, şi nu ţine mânia pe vecie.
10 Nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepseşte după fărădelegile noastre.
11 Ci cât sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât este de mare bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El;
12 cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează El fărădelegile noastre de la noi.
13 Cum se îndură un tată de copiii lui, aşa Se îndură domnul de cei ce se tem de El.
14 Căci El ştie din ce suntem făcuţi; Îşi aduce aminte că suntem ţărână.
15 Omul! zilele lui sunt ca iarba, şi înfloreşte ca floarea de pe câmp.
16 Când trece un vânt peste ea, nu mai este, şi locul pe care-l cuprindea, n-o mai cunoaşte.
17 Dar bunătatea Domnului ţine în veci pentru cei ce se tem de El, şi îndurarea Lui pentru copiii copiilor lor,
18 pentru cei ce păzesc legământul Lui, şi îşi aduc aminte de poruncile Lui, ca să le împlinească.
19 Domnul Şi-a aşezat scaunul de domnie în ceruri, şi domnia Lui stăpâneşte peste tot.
20 Binecuvântaţi pe Domnul, îngerii Lui, care sunteţi tari în putere, care împliniţi poruncile Lui, şi care ascultaţi de glasul cuvântului Lui.
21 Binecuvântaţi pe Domnul, toate oştirile Lui, robii Lui, care faceţi voia Lui!
22 Binecuvântaţi pe Domnul, toate lucrările Lui, în toate locurile stăpânirii Lui! Binecuvântează, suflete, pe Domnul!