2008-04-15

Zac POONEN – Principiile slujirii

Principiile Slujirii

 

de Zac POONEN

Despre autor
Zac POONEN a fost ofiţer în marina indiană, după care, de peste 40 de ani este un slujitor al lui Dumnezeu, fiind pastor într-o biserică evanghelică din India.
A publicat peste 25 de cărţi, într-un stil asemănător cu ale lui Watchman Nee. Totodată, mesajele sale sunt o rară profunzime, ceea ce-l clasează printre marii scriitori ai literaturii devoţionale.
Prezentare generală
Când vedem starea lucrurilor din jurul nostru şi când întâlnim probleme la care nu avem soluţii, e atât de încurajator să-l auzim pe Domnul spunându-ne “Suie-te aici! Vino şi vezi lucrurile din perspectiva Mea – şi nu de la nivelul pământesc de la care ai privit lucrurile până acum”.
Eu cred că avem nevoie să auzim aceste cuvinte în mod continuu –“Suie-te aici!”.
Dumnezeu are astăzi nevoie de bărbaţi care să stea în prezenţa lui şi să-i asculte glasul zi de zi; bărbaţi care să nu aibă dorinţe în inima lui pentru ceva sau cineva în afară de Dumnezeu însuşi; bărbaţi care să aibă un dar de discernământ şi să poată deosebi între lucrurile sufleteşti şi cele spirituale în slujirea creştină; bărbaţi cu autoritate spirituală; bărbaţi care să fie pentru Dumnezeu, chiar singuri împotriva lumii; bărbaţi fără urmă de compromis, asemenea apostolilor şi proorocilor din vechime.
Această carte te încurajează să fii un astfel de bărbat…
Iată conţinutul general al cărţii aşa cum este sugerat în capitolele ei:
Capitolul 1 Principiile slujirii
Capitolul 2 Dumnezeu are nevoie de bărbaţi
Capitolul 3 Adevăruri importante pe care le-am învăţat.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Titlul original în limba engleză:
Zac POONEN, www.cfcindia.com
Traducere din limba engleză: Vlad Sabău
Corectare ortografică: Emil Caraman
Tehnoredactare computerizată: Adrian Rus
Toate drepturile rezervate asupra prezentei ediţii în limba română
SC ALFA SOFTWARE SA Zalău
Telefoane şi fax de contact: +40-260-662.112, +40-260-612.777
Comenzile dumneavoastră pot fi făcute:
prin poştă , la adresa:
SC ALFA SOFTWARE SA Zalău
450098 – Zalău, Str. Simion Bărnuţiu, Nr. 1, Bl A27, Parter
prin telefon sau fax, la numerele: +40260662.112 sau 612.777
prin e-mail, la adresa: [email protected]