2009-09-02

Precum în cer şi pe pămînt

O Doamne fă să vie, a Ta împărăţie
Şi voia Ta să fie de-acum pe-acest pămînt
Ne iartă Tu de toate de orişice păcate
Şi dă-ne libertate prin Duhul Tău Cel Sfînt!

Precum în cer şi pe pămînt
Am vrea o doamne Tată sfînt
Ca să se facă Voia Ta
Să nu mai fie lumea rea
Să fie numai oameni buni
Să fie numai rugăciuni
Să fie dragoste-n Cuvînt
Precum în cer şi pe pămant

Căci voia Ta o Tată,am vrea în lumea toată
Să fie arătată şi toţi s-o împlinim,
Să nu mai fie ură în lume,în natură
Ci toţi după Scriptură de-acuma să trăim

Precum în cer şi pe pămînt
Am vrea o doamne Tată sfînt
Ca să se facă Voia Ta
Să nu mai fie lumea rea
Să fie numai oameni buni
Să fie numai rugăciuni
Să fie dragoste-n Cuvînt
Precum în cer şi pe pămant

O,Doamne fă să crească iubirea Ta cerească
Pe toţi să ne sfinţească,căci Doamne Tu eşti Sfînt
În Numele Tău Mare să aibă fiecare
Şi pâine de mâncare şi hrană din Cuvânt

Precum în cer şi pe pămînt
Am vrea o doamne Tată sfînt
Ca să se facă Voia Ta
Să nu mai fie lumea rea
Să fie numai oameni buni
Să fie numai rugăciuni
Să fie dragoste-n Cuvînt
Precum în cer şi pe pămant

Cînd lumea ne invită pe calea rătăcită
Ne scapă de ispită şi dă-ne Harul Tau
C-a Ta e-mpăraţia şi slava veşnicia
O,dă-ne bucuria,căci Tu eşti DUMNEZEU!

Precum în cer şi pe pămînt
Am vrea o doamne Tată sfînt
Ca să se facă Voia Ta
Să nu mai fie lumea rea
Să fie numai oameni buni
Să fie numai rugăciuni
Să fie dragoste-n Cuvînt
Precum în cer şi pe pămant
—-
Să nu ne biruiască dorinţa cea lumească
Iubirea Ta cerească revars-o în şuvoi
Precum în ceruri sfinte,am vrea şi noi părinte
Ca să-ţi aduci aminte,o Doamne şi de noi!

Precum în cer şi pe pămînt
Am vrea o doamne Tată sfînt
Ca să se facă Voia Ta
Să nu mai fie lumea rea
Să fie numai oameni buni
Să fie numai rugăciuni
Să fie dragoste-n Cuvînt
Precum în cer şi pe pămant

Ajuta-ne o Tată,ca viaţa noastră toată
Să fie nepătată,doar Ţie să-ţi slujim
O iartă-ne greşala,păcatul,îndoiala,
Şi vindeca-ne boala de care suferim

Precum în cer şi pe pămînt
Am vrea o doamne Tată sfînt
Ca să se facă Voia Ta
Să nu mai fie lumea rea
Să fie numai oameni buni
Să fie numai rugăciuni
Să fie dragoste-n Cuvînt
Precum în cer şi pe pămant

Iubirea Ta cea mare să schimbe orice stare
Să dăm şi noi iertare la cei ce ne-au greşit
Cînd lumea ne-ameninţă,ne dă Tu biruinţă
Să-nvingem prin credinţă necazuri şi-ncercări
Căci mila biruieşte,o Doamne ne fereşte
De ura care creşte şi face dezbinări.

Precum în cer şi pe pămînt
Am vrea o doamne Tată sfînt
Ca să se facă Voia Ta
Să nu mai fie lumea rea
Să fie numai oameni buni
Să fie numai rugăciuni
Să fie dragoste-n Cuvînt
Precum în cer şi pe pămant