2009-08-29

Nu te-ndoi ci crede oricât de grea-i durerea

Nu te-ndoi ci crede oricât de grea-i durerea
Cãci Domnul te mai poate vindeca
La El este puterea la El e mîngâierea
El ºtie cât de grea e boala ta
Refren:
E PUTERE,PUTERE,ÎN NUMELE ISUS
E IERTARE,IERTARE,ÎN SÂNGELE CE-A CURS
E IUBIRE,SALVARE ªI VINDECARE-N DAR
E PUTERE ÎN JERTFA DIN CALVAR
Isus la scãldatoare a vindecat ologul
Cãci nimeni nu-i venea în ajutor
ªi azi are putere ºi azi întinde braþul
Acel ce-a dat luminã orbilor
Refren:
E PUTERE,PUTERE,ÎN NUMELE ISUS
E IERTARE,IERTARE,ÎN SÂNGELE CE-A CURS
E IUBIRE,SALVARE ªI VINDECARE-N DAR
E PUTERE ÎN JERTFA DIN CALVAR
A vindecat leproºii chiar ºi demonizaþii
El a adus salvarea tuturor
Sã ne unim cu toþii sã ne rugãm toþi fraþii
Sã mai coboare Domnul în popor
Refren:
E PUTERE,PUTERE,ÎN NUMELE ISUS
E IERTARE,IERTARE,ÎN SÂNGELE CE-A CURS
E IUBIRE,SALVARE ªI VINDECARE-N DAR
E PUTERE ÎN JERTFA DIN CALVAR
*Nu te-ndoi ci crede cãci Domnul se îndurã
Prin sângele cel Sfânt ai fost spãlat
Adu-þi aminte astãzi ce scrie în Scripturã
ªi poþi pleca acasã vindecat
Refren:
E PUTERE,PUTERE,ÎN NUMELE ISUS
E IERTARE,IERTARE,ÎN SÂNGELE CE-A CURS
E IUBIRE,SALVARE ªI VINDECARE-N DAR
E PUTERE ÎN JERTFA DIN CALVAR