2009-09-02

Mulţumim, mulţumim

Mulţumim, mulţumim
Ţie Părinte Divin
Mulţumim, mulţumim,
Azi şi pururea, amin
Pentru pâine, pentru apă,
Pentru hrana-mbelşugată
Pentru sfântul Tău prinos,
Doamne-ţi mulţumim frumos
Pentru sfântul Tău Cuvânt,
Pentru pace pe pământ
Pentru harul cel bogat,
Doamne să fii lăudat!

Mulţumim, mulţumim
Ţie Părinte Divin
Mulţumim, mulţumim,
Azi şi pururea, amin
Pentru nori, pentru senin,
Pentru flori şi pentru spini
Pentru bine, pentru greu,
Fii lăudat Sfânt Dumnezeu
Pentru lacrimi şi dureri,
Pentru sfinte mângâieri
Pentru cerul cel slăvit,
Doamne să fii preamărit!

Mulţumim, mulţumim
Ţie Părinte Divin
Mulţumim, mulţumim,
Azi şi pururea, amin
Pentru apa Ta cea vie,
Pentru sfânta părtăşie
Pentru Fiul Tău jertfit,
Doamne fii în veci slăvit
Pentru veşnica iubire,
Pentru sfânta mântuire
Pentru ploaia cea târzie,
SLAVĂ ŢIE, SLAVA ŢIE

Mulţumim, mulţumim
Ţie Părinte Divin
Mulţumim, mulţumim,
Azi şi pururea, amin
Pentru veşnica iertare,
Pentru jertfa de mâncare
Pentru sângele-Ţi vărsat,
Doamne fii glorificat
Pentru minunata casă,
Pentru haina de
Pentru toate te slăvim,
Azi şi pururea, amin!