2008-04-30

Minunata-i noaptea sfanta

Minunată-i noaptea sfântă, minunată, minunată!
Sfântă pace înveşmântă lumea toată, lumea toată.
Multe bucurii cereşti umplu inimi omeneşti;
Noapte sfântă, tu-nfrăţeşti lumea toată!

Sărbătoare-i noaptea sfântă, sărbătoare, sărbătoare!
Vin păstorii, îngerii cântă; Ce splendoare! Ce splendoare!
Steaua arde luminos magii-nalţă pe Hristos;
Ce lumină! Ceru-i jos;Ce splendoare!

Bucurie-i noaptea sfântă, bucurie, bucurie!
Iadul cade moartea-i frântă pe vecie, pe vecie.
Profeţia s-a-mplinit, mântuirea ne-a venit;
Sfânt Mesia, fii slăvit pe vecie!

Îndurare-i noaptea sfântă, îndurare, îndurare!
Cerul ne binecuvântă, Haru-i mare, Haru-i mare!
Inimile vă gătiţi, pe Mesia să-L primiţi
Să vă facă fericiţi, Haru-i Mare!