2008-01-17

Constantin JOLDES – Marea valoare a momentului “acum”

Martorul autentic
face mai bine cunoscută etapa „acum”
Biblia începe prin a ne spune că înainte de toate – există Dumnezeu. El are Viaţa în Sine (Ioan 5.26). Printre altele, aceasta înseamnă capacitatea de a avea şi întreţine relaţii conştiente cu tot ce există sau creează. La finalul creaţiei, Dumnezeu a făcut omul. Ca structură, el are chipul şi asemănarea Sa, având propria conştiinţă (duhul omului); ca manifestare – este un suflet viu; iar ca suport pentru mişcare a primit un trup material. Aceasta face ca omul să fie singura fiinţă creată de pe Pământ ce poate stabili relaţii conştiente cu el însuşi, cu lumea exterioară şi cu Dumnezeu. În timpul acestor relaţii se produc anumite evenimente concretizate prin fapte şi experienţă ce formează propria lui istorie. Prin memorarea unei părţi din istorie, omul poate reveni şi analiza propria sa viaţă.
Astfel, în conştiinţă se petrece un fapt unic, respectiv tot trecutul memorat şi prezentul devin una. Este momentul pe care-l numim „acum. Este cel mai important moment al existenţei. Viaţa consumată a omului este de fapt o sumă de „acum” care devine propria lui istorie. Istoria scrisă constă din acei „acum” care au fost „memoraţi” prin consemnare. Marea valoare a lui „acum” este dată de faptul că este momentul unic în care omul poate decide şi schimba ceea ce va urma, adică viitorul.
De aceea, în fiecare moment „acum”, este foarte important să fie cunoscut exact adevărul sau realitatea aşa cum este. Ce este rău trebuie respins, ce este bine trebuie promovat, timp în care mai binele trebuie căutat în mod special. Cine alege binele şi mai binele „acum”, va trăi un moment în prezenţa lui Dumnezeu când pentru el va începe veşnicia – adică trecutul, prezentul şi viitorul concentrate într-un altfel de „ACUM”! În acest fel, unicul „acum” şi istoria deciziilor luate „acum” sunt o antrenare pentru veşnicul „ACUM”.
La întrecerile sportive se ajunge câteodată la mare tensiune. Un moment „acum”: ultima sută, săritură, aruncare sau ultimul gol. Cine ratează în momentul „acum” pierde bătălia. Aceasta face să conştientizăm încă o dată în plus marea valoare a lui „acum”. De aceea, este normal să ne punem câteva întrebări:
Cum mă pregătesc pentru momentul „acum”?
Ce au făcut alţi oameni în momentul „acum”?
Ce fac eu de fapt în momentul „acum”?
Cum mă pregătesc „acum” pentru un alt moment „acum” sau pentru marele „ACUM”?
Decizia – este cel mai important lucru la macazul „acum”
Cel mai important lucru care se petrece în momentul „acum” este decizia. De ea depinde viitorul fiecărui om. Hotărârile bune anticipează un viitor bun, iar deciziile rele prevestesc răul care va veni. La baza deciziilor noastre trebuie să stea Adevărul sau informaţiile corecte despre realitate.
O parte din informaţiile ce stau la baza hotărârilor pe care le ia omul provin din propria experienţă de viaţă. O altă parte a fost dată de către Dumnezeu prin Scriptură, iar altă parte este planificată de Duhul Sfânt prin împrejurările vieţii. O provocare specială făcută prin lucrarea Duhului Sfânt este făcută prin experienţele şi constatările oamenilor din afară. Aici, persoana cea mai valoroasă prin care se primesc informaţii precise este martorul autentic.
Ce este de fapt martorul? În contextul nostru, el este o persoană care a trăit nemijlocit un moment „acum”. Atunci a cunoscut o nouă faţă a lucrurilor. În funcţie de aceasta a decis să acţioneze altfel decât de obicei, rezultând schimbări surprinzătoare. Astfel, el care a cunoscut un moment de viaţă autentică, a devenit martorul unui nou „acum”. Privite astfel lucrurile, putem spune că orice „acum” are un martor al său pentru Judecata Viitoare.
Hotărârile asumate de martor sunt ca un nou macaz la tren. O perioadă de timp trenul a avut o singură linie. Apoi, la un moment dat se mai deschide un drum, se ramifică o nouă cale. Punctul de separare a celor două direcţii îl numim macaz. Macazul obligă la o decizie conştientă. Cine ajunge la intersecţia cu macaz şi lasă lucrurile să meargă la întâmplarea nu va ajunge unde trebuie.
Odată m-am postat la un macaz. Un tren se auzea venind din depărare. Sunetul de roţi şi semnalele sonore erau tot mai aproape de locul macazului. Atunci, un acar s-a îndreptat spre o manetă masivă. A prins-o cu putere şi a rabatat-o. „Acum” se fixa de fapt direcţia. Apoi am văzut trenul. Se apropia încet în timp ce mecanicul reducea ceva din viteză. Pentru toţi pasagerii din tren era valabilă o întrebare (pe care, de fapt, şi-o puneau foarte puţini sau nici unul): oare a pus acarul direcţia bună? Să vedem? A sosit clipa trecerii, momentul „acum” al trenului! Da, locomotiva a cotit urmată de întreaga garnitură. Direcţia a fost schimbată spre destinaţia bună.
În această secţiune, sunt descrise istoriile unor oameni pe care Dumnezeu, în ciuda voii lor, i-a condus până la un macaz unde trebuia luată o decizie. Mai întâi, El a trezit nişte „acari” şi le-a făcut de cunoscut o nouă direcţie. Apoi, prin mărturia lor, i-a pus pe rând la maneta schimbării. Deciziile luate atunci au schimbat radical viaţa lor şi a călătorilor, care aflaţi un peron agitat, au simţit că „acum” este momentul în care trebuie să urce în trenul unei noi treziri spirituale.
Citeşte aceste marturii de viaţă autentică şi decide „acum” să ai o viaţă plină de pasiune pentru Dumnezeu!
Nu uita că, în curând urmează veşnicia, marele moment „ACUM”:
„ Cel ce adevereşte aceste lucruri, zice: „Da, Eu vin curând.” Amin! Vino, Doamne Isuse!” (Apocalipsa 22:20)!

Rămâne o permanentă întrebare: Ce ar vrea Dumnezeu să fac chiar ACUM!