2008-04-30

Mai presus de orice

Mai presus de orice, de credinţă, de avânt
De-orice dar care biruie firea
/:Mai presus de minuni, de tării, de cununi
Mai presus de orice e iubirea:/

Prin credinţă răstorni, munţi înalţi şi cetăţi
Şi-ţi arunci peste veacuri privirea
/:Dar în cele cereşti eşti, atât cât iubeşti
Mai presus de orice e iubirea:/

Dumnezeu e măreţ, gem în cale-i furtuni
Se cutremură toată zidirea
/:Dar în susurul blând, Îl auzi murmurând
Mai presus de orice e iubirea:/

Pregătiţi-vă stânci, pentru templul etern
Orice piatră îşi are menirea
/:Chiar pământu-i primit, căci Isus l-a sfinţit
Când a scris pe pământ ce-i iubirea:/