2008-04-30

Laudati pe Domnul

Lăudaţi pe Domnul, PeTatăl Creator!
Lăudaţi puterea ,izvorul tuturor
Tu soare plin de jar , tu lună de cleştar
Voi ,stele sclipitoare, daţi laudă iar!

Lăudaţi pe Domnul, Stăpânu-ntregii firi !
Lăudaţil-L ceruri,lăudaţi-l voi, zidiri
Voi, tauri din Basam ,balauri din ocean
Păduri de brad şi stejari, daţi laudă iar!

Lăudaţi pe Domnul ,voi cei din înălţimi
Lăudaţi-Lînger, oştiri de heruvimi
Tu ,vultur temeran, tu ,cedru milenar
Tu grindină şi ceaţă,daţi laudă iar!

Lăudaţi pe Domnul , făpturi din patru zări
Stânci de pe creste şi vietăţi din mări
Voi ,fulgere de foc ,voi porumbei în joc
Tu, leu viteaz ,tu ,jaguar ,daţi laudă iar!

Lăudati pe Domnul , pe Cel din veşnicii!
Lăudati-L râiri ,ogoare şi pustii
Tu corb ,tu califar ,tu,vierme inelar,
Voi ,fiare  din pustie,daţi laudă iar!

Lăudaţi pe Domnul ,cezari şi împăraţi
El e stăpânul cununii ce o purtaţi
Voi tineri şi copii, voi tâmple argintii
Puteri fără de hotar , daţi laudă iar!