2009-09-02

Isus m-a eliberat prin braţul

/:Isus m-a eliberat prin braţul Său puternic,
Sunt liber, liber, liber, liber!:/
/:Nu mai sunt rob sunt fiu de Împărat:/
/:Bateţi din palme, cântaţi, sărbătoriţi-L pe El:/

Cântă, strigă, bate din palme,
Stăpânului dă laudă,
Pleacă-te ‘naintea Domnului.
Cântă, strigă, bate din palme,
Stăpânului dă laudă,
Căci El este mare Dumnezeu.

Astăzi e zi de sărbătoare,
E ziua când ne bucurăm.
Măreţul Rege ne-a eliberat,
Să-I dăm slavă Numelui Său!

Cântă, strigă, bate din palme,
Stăpânului dă laudă,
Pleacă-te ‘naintea Domnului.
Cântă, strigă, bate din palme,
Stăpânului dă laudă,
Căci El este mare Dumnezeu.