2008-05-26

Isus Hristos e Domnul

/: Isus Hristos e Domnul! Aleluia! :/ x4

/: El vindecă bolnavii! Aleluia! :/ x4

/: El iartă păcătoşii! Aleluia! :/ x4

/: Spre cer el ne conduce! Aleluia! :/ x4

/: Pe stăzi de aur vom umbla! Aleluia! :/ x4

/: Glorie lui Isus! Aleluia! :/ x4