2009-09-02

Isus cel înviat e astăzi printre noi

/:Isus cel înviat e astăzi printre noi:/x4

/:Lasă-L să te-atingă
Lasă-L să te-atingă
Lasă-L să te-atingă
Şi vei fi eliberat:/

/:Isus e viu în veci de veci! Aleluia!:/ x4

/: Lasă-L să te-atingă
Lasă-L să te-atingă
Lasă-L să te-atingă
Şi vei fi eliberat :/

/: Să-L sărbătorim,
Să-I cântăm cu toţi Domnului un imn de
slavă :/

/:Să-L lăudăm, să-I cântăm un imn de slavă:/

/:Aleluia (x4) ! Să-I cântăm un imn de slavă:/

/:Isus este Domn! Să-I cântăm un imn de slavă:/

Aleluia (x4),
Aleluia, Aleluia!