2008-05-26

In clipe ca acum

/:În clipe ca acum un cântec eu cânt,
Un cântec eu cânt Domnului:/:

O, Isus, te iubesc,
O, Isus, te iubesc,
O, Isus, te iubesc,
O, da, te iubesc!”

Ca o mireasmă, dulce, sfântă,
Voci curate să-nălţăm,
Laudele noastre să umple templul
Şi în faţa Lui să ne-nchinăm.

Sfânt e, Sfânt e
Domn Atotputernic!
Sfânt e, Sfânt e
Domnul Dumnezeu!