2008-05-26

Hristos in jurul Sau ne-aduna

Hristos în jurul Său ne-adună,
Pe veci credinţă să-I jurăm.
Lucrăm, luptăm cu voie bună
Pe Domnul Îl urmăm.
Cu toţii rândurile strângem:
‘nainte e Isus!
Prin Duhul Său învingem
Şi nu ne temem de duşman.

Refren:
Noi urmăm voiosi
Pe Isus Hristos;
Noi suntem învingători prin El.

Armura noastră e credinţa,
Cu duhuri ne luptăm mereu;
În crunta luptă nu ne pasă,
Cu noi e Dumnezeu!
Viaţa, fapta şi cuvântul
Noi Domnului jertfim;
Puterea şi avântul,
Cu El învingem sau murim.

Spre ţintă-naintăm întruna,
‘napoi noi nu cedăm un pas !
Ne-aşteaptă-n veşnicii cununa
Si-al îngerilor glas.
Atunci trudita noastră viaţă odihnă va găsi,
Privind pe Domnu-n faţă,
În veci de veci Îl vom slăvi.