2008-05-26

Este-un loc unde-odata

Este-un loc unde-odată
Voi ajunge lângă Tron
Sus în Patria Divină
Sus la Tatăl meu în cer.
Voi vedea faţa lui Isus,
Voi vedea pe Dumnezeu,
Voi vedea promisa casă
Când în cer cu El voi sta…

Refren:
/: Da, El vine, o da, El vine
Toate spun că vine vremea,
Să plecăm spre Patrie:/
Slavă Lui, El vine-ncurând!

Curând soseşte Domnul
Trâmbiţa va răsuna
Şi cu îngerii din slavă
Vom cânta, vom triumfa
Vom uita de griji, necazuri
Vom uita de tot ce-a fost
Vom rămâne-n veci cu Isus
Domnul, Împăratul ‘nost.