2008-05-26

Eroii slavei

Se va cânta cântarea minunată
Mireasa-şi va cânta imnul dorit
Şi se va-ncepe nunta aşteptată
Cu acei ce-n luptă, prigoane-au biruit

Refren:
Eroii slavei vin acum acasă
Au biruit în marele necaz
Şi ei vor sta cu Domnul lor la masă
El le va şterge lacrima de pe obraz

Din orice neam, din orice seminţie
Din orice limbă, din orice norod
O mare gloată pentru-mpărăţie
Isus va strânge-al suferinţei rod.

În faţa scaunului de domnie
S-or arunca cu faţa la pământ
Vor preamări, vor lăuda pe Domnul
Pe Cel ce este Sfânt, de-a pururi Sfânt.