2009-08-29

E viu, e viu, mormântul Lui e gol

E viu, e viu,
mormântul Lui e gol
E viu, e viu,
Trãieºte Domnul meu
E viu, e viu
în toatã splendoarea
Îl vom vedea în slava Sa
Maria, ucenicii, aleargã spre mormânt
Un înger le aduce din cer mesajul sfânt
,,Vã duceþi ºi vestiþi:
Azi Hristos a înviat”
Deci credeþi ºi vã bucuraþi”
E viu, e viu,
mormântul Lui e gol
E viu, e viu,
a-nviat Domnul meu
E viu, e viu
în toatã splendoarea
Îl vom vedea în slava Sa
*Maria stã si plange,
ar vrea sã ºtie ce-i,
Dar iatã o minune,
Isus-naintea ei!
Ce mare fericire!
“Rabuni!” zice ea
ªi noi în cer Îl vom vedea.
E viu, e viu,
mormântul Lui e gol
E viu, e viu,
a-nviat Domnul meu
E viu, e viu
în toatã splendoarea
Îl vom vedea în slava Sa