2009-08-29

E crãciun in viata mea

Ref:
E crãciun in viaþa mea
E crãciun e ºi in viaþa ta
Domnul din cer ne-a trimis un dar Sfant
E Fiul Sau s-a nascut pe pamant
/:ªi e Crãciun:/
De Crãciun stai inaintea sa
Mana ta de o intinzi vei primi
Un dar sfânt un cadou minunat
Fiul sãu, al tãu împãrat
De crãciun într-o lume pierdutã a venit
Un Copil
De-l primeºti se va naºte ºi în inima ta
ªi atunci vei fi fericit
Ref:
E crãciun in viaþa mea
E crãciun e ºi in viaþa ta
Domnul din cer ne-a trimis un dar Sfant
E Fiul Sãu s-a nãscut pe pamânt
/:ªi e Crãciun:/
De crãciun si pãstori si magi
Inþelepþi I sau închinat
Poþi ºi tu sã te alãturi lor
ªi sã cânþi Isus minunat
De crãicun un colind s-a nãscut
Pe pãmânt pentru toþi
Poþi ºi tu sã-l cânþi sã-l trãieºti neîncetat
ªi sã ºtii e adevãrat
Ref
E crãciun in viaþa mea
E crãciun e ºi in viaþa ta
Domnul din cer ne-a trimis un dar Sfânt
E Fiul Sãu s-a nãscut pe pãmânt
/:ªi e Crãciun:/