2008-05-26

Dumnezeu ne-a pregatit loc

Dumnezeu ne-a pregătit loc în cerul Său slăvit
Şi ne cheamă azi pe toţi ca să-L urmăm,
Noi vom sta la masa Sa, mană sfântă ne va da
Şi pe veci cu Domnul Slavei vom umbla.

Refren:
O, veniţi Isus vă cheamă, o veniţi
Către cer pe calea-ngustă vă grăbiţi
Orice suflet e chemat, uşa harului bogat
E deschisă azi, dar mâine s-a-ncuia.

Ucenicii-au ascultat
Glasul Lui şi L-au urmat
Căci în inimi pe Isus ei L-au primit,
Îl vesteau în orice loc
Prin cuvinte ca de foc,
Cum viaţa pentru ei şi-a dăruit.

În curând Divinul Miel ne va duce sus la El
Să ne-mbrace pe vecie-n slava Sa,
Sfinţi şi îngeri într-un cânt Îl vom lăuda cu-avânt
Sărbătoarea nu va înceta nicicând…