2009-08-28

Domnul Isus m-a primit

Domnul Isus m-a primit. Aleluia Mielului!
În locul sfânt am paoit. Marire Tatalui!
Eu mereu cu Isus sunt prin Cuvântul Sau sfin?it,
Pacatul l-am parasit. Aleluia Mielului!
Refren:
Aleluia! Aleluia!
Prin credin?a am intrat unde pacea am aflat.
Aleluia! Aleluia!
Lauda lui Isus fie ca m-a salvat!
Prin a Lui sfânt sânge curs. Aleluia Mielului!
Sunt preot al lui Isus. Marire Tatalui!
În lumina Duhului eu traiesc spre slava Lui,
Fiind predat Domnului. Aleluia Mielului!
Refren:
Aleluia! Aleluia!
Prin credin?a am intrat unde pacea am aflat.
Aleluia! Aleluia!
Lauda lui Isus fie ca m-a salvat!
Am sim?it iubirea Sa. Aleluia Mielului!
Când pe cruce se ruga. Marire Tatalui!
Al Lui Duh m-a luminat oi sfin?ire El mi-a dat,
La care sunt oi chemat. Aleluia Mielului!
Refren:
Aleluia! Aleluia!
Prin credin?a am intrat unde pacea am aflat.
Aleluia! Aleluia!
Lauda lui Isus fie ca m-a salvat!
Sunt pe calea Domnului. Aleluia Mielului!
Ma bucur în Duhul Lui. Marire Tatalui!
Isus, Domnul, m-a sfin?it oi în haru-I m-a ‘ntarit,
Pe vecie m-a primit. Aleluia Mielului!
Refren:
Aleluia! Aleluia!
Prin credin?a am intrat unde pacea am aflat.
Aleluia! Aleluia!
Lauda lui Isus fie ca m-a salvat!