2009-08-27

Curatit esti de pãcat si înnoit

Curaþit eºti de pãcat ºi înnoit
Curat prin sângele lui Isus
Eºti nãscut din nou de patimi mântuit
Curat prin sângele lui Isus
Curãþit eºti ºi tu
Prin sângele rãscumpãrãtor
Haina þi-e curatã ca ºi zãpada
Prin sfânt sângele a lui Isus
De ar veni mirele eºti tu gata
Curat prin sângele lui Isus
E pe tine acum haina cea sfântã
Spãlatã-n sângele lui Isus
Curãþit eºti ºi tu
Prin sângele rãscumpãrãtor
Haina þi-e curatã ca ºi zãpada
Prin sfânt sângele a lui Isus
*Sã arunci dar de pe tine pãcatul
Fi curat în sângele lui Isus
Vezi izvorul curge,spalã-te acum
Prin sfânt sângele a lui Isus
Curãþit eºti ºi tu
Prin sângele rãscumpãrãtor
Haina þi-e curatã ca ºi zãpada
Prin sfânt sângele a lui Isus