2009-08-27

Cu bucurie eu cânt Domnului

Cu bucurie eu cânt Domnului
Din toatã inima mea
Sunt mântuit, de pãcate iertat
Veºnic Îl voi lãuda
Nu prin vreun merit al meu am ajuns
Sa-I înþeleg dragostea
Cuvantul Sãu inima mi-a strãpuns
Fiu sunt prin graþia Sa
Lãudaþi-l pe Domnul, lãudaþi cu putere
Pe Cel ce viaþa ne-a dat
Vrednic de laudã in veci va rãmâne
Peste domnitori Impãrat
Lãudaþi-l pe Domnul, lãudaþi cu putere
Cuvantul vieþii slavit
Ce bucurie sa stii: HARUL NU S-A SFARSIT!!!
Dragostea Lui e aceeaºi ºi azi
Pentru orice pãcãtos
Cuvântul Sãu e deplin incercat
Calea este HRISTOS
Faptele bune nu sunt indeajuns
Pentru a ne salva
Numai prin HAR am fost mântuiþi
Crezând in jertfa Sa
Lãudaþi-l pe Domnul, lãudaþi cu putere
Pe Cel ce viaþa ne-a dat
Vrednic de laudã in veci va rãmâne
Peste domnitori Impãrat
Lãudaþi-l pe Domnul, lãudaþi cu putere
Cuvantul vieþii slavit
Ce bucurie sa stii: HARUL NU S-A SFARSIT!!!
ªtim cã-ntr-o zi Harul va fi luat
Darul lui Dumnezeu
Va fi târziu pentru cei ce vor vrea
Sã spunã: “Cred ºi eu!”
Domnul te cheamã pe nume acum
Vino, predã-þi inima
Cei mantuiþi te aºteapta pe drum
Cântã cu noi aºa…
/:Lãudaþi-l pe Domnul, lãudaþi cu putere
Pe Cel ce viaþa ne-a dat
Vrednic de laudã in veci va rãmâne
Peste domnitori Impãrat
Lãudaþi-l pe Domnul, lãudaþi cu putere
Cuvantul vieþii slavit
Ce bucurie sa stii: HARUL NU S-A SFARSIT!!!:/