2009-08-27

Chiar de s-ar clãtina pãmântul

Chiar de s-ar clãtina pãmântul
ªi marea-n valuri de ar spumega
/:ISUS VA FI LA FEL
EL NU SE VA SCHIMBA:/
/:Isus e acelaºi, rãmâne neschimbat
El e azi ºi-n veci Domn ºi împãrat:/
Împãraþii trec aºa uºor
ªi anii zboarã rând pe rând
/:ISUS E STÃPÂN
ÎN CER ªI PE PÃMÂNT:/
/:Isus e acelaºi, rãmâne neschimbat
El e azi ºi-n veci Domn ºi împãrat:/
*Când munþii de probleme se ridicã
ªi vor sã ne tragã înapoi
/:PêIM ÎNAINTE,
ISUS ESTE CU NOI:/
/:Isus e acelaºi, rãmâne neschimbat
El e azi ºi-n veci Domn ºi împãrat:/