2009-08-27

Celui înviat mãrire!

„Celui înviat mãrire!”
Noi cântãm cu toþi în cor.
El a-nvins tãria morþii,
Înviind triumfãtor.
Soare, Tu sol al dreptãþii
Cum rãsari mãreþ din nori!
Bezna morþii se destramã
Când te urci strãlucitor
Isus e viu! Isus e viu!
Laudã ºi onoare Lui! Amin!
Isprãvit-ai Tu, în groapã,
Greul Tãu calvar ºi sfânt;
Multe lacrimi ºi suspine
Au sfinþit al Tãu mormânt.
Peste groapa Ta deschisã,
Trec toþi îngerii în zbor
Binecuvântând ei cântã,
Cu al învierii cor.
Isus e viu! Isus e viu!
Laudã ºi onoare Lui! Amin!
*Ce mãreþ ai biruit Tu
Peste toþi duºmanii Tãi!
S-au distrus pe totdeauna
Planurile celor rãi.
Doamne, Tu trãieºte-n mine!
Eu, prin Tine, voi urca.
Biruind puterea morþii,
Sus în cer la dreapta Ta.
Isus e viu! Isus e viu!
Laudã ºi onoare Lui! Amin!