2009-08-27

Ce sunt eu, Isus, de m-ai iubit Tu?

Când eu stau si mã gândesc
la tot ce Isus
A lãsat ºi a venit jos pe pãmânt,
Suferind dispreþ ºi-amar,
pe Calvar în locul meu,
Astãzi eu Te-ntreb, Isuse:
„-Ce sunt Eu?”
-Ce sunt eu, Isus, de m-ai iubit Tu?
-Ce sunt eu de-ai suferit ºi ai murit?
Ai urcat sus pe Calvar
ªi mi-ai dat viaþa-n dar,
Azi eu Te întreb Isuse:”-Ce sunt eu?”
Când privesc la viata mea
ce am trãit-o
În pãcat, dispreþ, cu durere-mi amintesc
Viaþa, Tu Isus, Þi-ai dat,
deºi eu n-am meritat,
Astãzi eu mã-ntreb, Isuse:
„-Ce sunt eu?”.
-Ce sunt eu, Isus, de m-ai iubit Tu?
-Ce sunt eu de-ai suferit ºi ai murit?
Ai urcat sus pe Calvar
ªi mi-ai dat viaþa-n dar,
Azi eu Te întreb Isuse:”-Ce sunt eu?”