2008-05-18

Canta corul ingeresc

Cântă corul îngeresc: "Slavă Tatălui ceresc!
Pace fie pe pământ!" S-a născut Copilul Sfânt.
Fiul Sfânt de mult promis, venit de sus trimis.
//:Cântă corul îngeresc: "Slavă Tatălui ceresc!"://

Cel din cerul minunat, preamărit şi înălţat,
Pe pământ jos a venit şi ca noi trup a primit.
S-a jertfit, a pătimit, chiar şi moarte-a suferit,
//:De păcate ne-a spălat, viaţă nouă El ne-a dat.://

Totul noi avem în El, Dumnezeu Emanuel;
Bucuros El vrea să dea pacea şi iertarea Sa;
Cerul Său cel strălucit chiar de El e pregătit
//:Pentru cei răscumpăraţi şi cei binecuvântaţi.://