2009-08-27

Când vom intra pe-a tale porti de aur

Când vom intra pe-a tale porþi de aur
Ierusalime,loc iubit ºi sfânt,
/:Tot cerul va fi plin de osanale
Spre slava Celui pururi drept ºi sfânt:/
Uimiþi de-atâta sfântã mãreþie,
Scãpaþi de totul ce ne-a frãmântat,
/:În veci de veci cânta-vom numai þie
ªi sângelui ce ne-a rãscumpãrat:/
Cu ochii-n lacrimi de bucurie sfântã,
Scãldaþi în raza soarelui dorit,
/:Nesãturaþi de faþa Lui cea blândã
Îi vom cânta pe veci cã ne-a iubit:/
Pe strãzi de aur ca sticla strãvezie,
Cu toþi cei dragi ºi scumpi ce i-am iubit,
/:Cânta-vom veºnic slavã,numai Þie,
De dragostea cu care ne-ai iubit.:/
Ierusalime vei auzi cântarea
Ce îngerii nicicând nu þi-au cântat,
/:Atunci în ziua când va fi salvarea
Poporului pe veci rãscumpãrat.:/
*Când întristarea din inimi va fi ºtearsã
ªi fericirea veºnicã va fi,
/:Dorita noastrã,scumpa noastra casã,
Ierusalime,noi te vom zãri.:/