2009-08-27

Când suferi cumplit în durere adus

Când suferi cumplit în durere adus,
Când inima-n chinuri se zbate,
/: Gândeºte-te, oare nu ºtie Isus
De tot ce asupra-þi se-abate.:/
Cãci orice-ncercare la-al ei Început
E-o pricinã grea de-ncercare,
/: Dar adu-þi aminte prin câte-ai trecut,
ªi-n viaþa ta iar a fost soare.:/
Când ceasul izbãvirii mãreþ va suna
Sfârºind încercarea-þi amrã,
/: Ce rãu o sã-þi parã cã nu ai rãbdat,
Smerit, trecãtoarea-þi povarã.:/
Azi prinde prilejul când încã mai stai
Sub crucea-ncercãrii pe cale,
/: Sã prinzi spre vecie spre veºnicul rai
Podoaba rãbdarii tale.:/
Când suferi cumplit în durere adus,
Când inima-n chinuri se zbate,
/: Gândeºte-te, oare nu ºtie Isus
De tot ce asupra-þi se-abate.:/