2009-08-27

Când se coboarã Harul Sãu

Când se coboarã Harul Sãu
Îl vei simþi pe Dumnezeu
Când îþi vorbeºte Duhul Sfânt
Te mângâie în susur blând
/:Prin Harul Sãu te va ierta
ªi-o nouã viaþã îþi va da
Prin încercare Mâna Lui
te va purta:/
Prin orice va veni sã treci
Va fi cu tine pânã-n veci
Nicicând nu te va pãrãsi
Ce a promis va împlini
/:E DUMNEZEU ºi ESTE VIU!
O, vino pânã nu-i târziu
Te mai aºteaptã,
Vrea sã te facã al Sãu fiu:/
Nu-i nimeni altul ca HRISTOS
Sã ierte orice pãcãtos
El a luat povara ta
Iertare dând la Golgota
/:Cu glasu-I blând iþi va vorbi
În braþul Sãu te va primi
Deci vino astãzi,
nu aºtepta o altã zi!:/
Hai vino astãzi,
nu aºtepta o altã zi! x2