2009-08-27

Ca tunetul din cer e al Domnului glas

Ca tunetul din cer e al Domnului glas
E cântec ce umple noaptea
Sã mergem cu toþii la muntele Lui
Puterea ªi-o va arãta
El e-n veci Stânca lui Israel
În veci Stânca lui Israel
Vom trãi prin puterea Cuvântului Sãu
El e-n veci Stânca lui Israel x2
Cei orbi vor vedea ºi cei surzi vor auzi
Captivi El va elibera
Cei ºchiopi vor sãri ca ºi mieii pe câmpii
Cu limba lor cei muþi vor cânta
El e-n veci Stânca lui Israel
În veci Stânca lui Israel
Vom trãi prin puterea Cuvântului Sãu
El e-n veci Stânca lui Israel x2
*Vom vedea frumuseþea ºi gloria Sa
El râuri va turna în pustii
Vestiþi tuturor sã se ºtie în veci
Cã Domnul e biruitor
El e-n veci Stânca lui Israel
În veci Stânca lui Israel
Vom trãi prin puterea Cuvântului Sãu
El e-n veci Stânca lui Israel x2