2008-05-06

Ascultati acest cuvant

Ascultaţi acest cuvânt:
Isus dă ajutor!
Sus şi tare răsunând: Isus dă ajutor!
Cei ce-aţi fost răscumpăraţi
Ne-ncetat să luminaţi
Pretutindeni să strigaţi:
Isus dă ajutor!

Răspândiţi acest cuvânt:
Isus dă ajutor!
Cu iuţeală, ca un vânt,
Isus dă ajutor!
Spune tu, al Său popor,
Vestea bună tuturor:
Domnul e Mântuitor!
Isus dă ajutor!

Să vorbiţi domol şi lin:
Isus dă ajutor,
Celor ce se zbat în chin,
Isus dă ajutor.
Orice suflet zbuciumat,
De păcat împovărat,
Prin Hristos va fi salvat,
Isus dă ajutor!