2009-08-27

Apartin Regelui

Aparþin Regelui,sunt copil de-mpãrat
Sunt un semn al iubirii Lui
Tinereþe mi-a dat,fericire mi-a dat
Mulþumesc zi de zi numai Lui
Aparþin Regelui,Tatãl meu e-mpãrat
Niciodatã El nu m-a uitat
Când sunt singur ºi trist,
Când Îl strig în impas
El imi spune din nou:”-Nu te las!”
Aparþin Regelui,mã iubeºte eu ºtiu
Nesfârºitã-i iubirea Sa
Mi-a promis cã-ntr-o zi lângã El eu voi fi
Faþa Lui ne-ncetat voi vedea
Aparþin Regelui,Tatãl meu e-mpãrat
Niciodatã El nu m-a uitat
Când sunt singur ºi trist,
Când Îl strig în impas
El imi spune din nou:”-Nu te las!”
Eu aºtept marea zi când aºa cum mi-a spus
Domnul meu iarãºi va veni
În cãminul de sus eu voi fi cu Isus
Apa vieþii voi bea cu-ai Sãi fii
Aparþin Regelui,Tatãl meu e-mpãrat
Niciodatã El nu m-a uitat
Când sunt singur ºi trist,
Când Îl strig în impas
El imi spune din nou:”-Nu te las!”