2009-08-27

Am venit cu mic cu mare

Am venit cu mic cu mare, sã v-aducem o urare
ªi un dar la fiecare.
Sã aveþi un an frumos ºi o viaþã cu folos
O viaþã cu Hristos.
Un an de fericire, un an cu iubire
Dumnezeu sã vã dea la toatã familia
Prin Isus Hristos Mesia.
Dumnezeu sã vã dea la toatã familia
Prin Isus Hristos pacea Sa.
Har ºi pace vã dorim, bucurie ºi alin
ªi credinþa pe deplin
Îndurarea Domnului, binecuvântarea Lui
ªi arvuna cerului.
Un an de fericire, un an cu iubire
Dumnezeu sã vã dea la toatã familia
Prin Isus Hristos Mesia.
Dumnezeu sã vã dea la toatã familia
Prin Isus Hristos pacea Sa.
Astãzi noi v-am colindat, sfaturi bune v-am lãsat
Mulþumim c-aþi ascultat
Iar de-o fi sã daþi de greu amintiþi-vã mereu
Cã existã Dumnezeu.
Un an de fericire, un an cu iubire
Dumnezeu sã vã dea la toatã familia
Prin Isus Hristos Mesia.
Dumnezeu sã vã dea la toatã familia
Prin Isus Hristos pacea Sa.