2009-08-27

Am fost cãzut în pãcat si fãr’delege

Am fost cãzut în pãcat ºi fãr’delege.
Cãzut, înfãºuratîn groapa de pãcat…
Am fost cãzut în pãcatºi fãr’delege.
/:Dar Dumnezeu:/El, m-a salvat!

Am zidit un altarîn inima mea,
Fiindcã Domnulmi-a dat mântuirea
ªi acestui altari-am pus nume eu:
/:Dumnezeu:/ Dumnezeue steagul meu!

Am fost cazut,fãrã speranþã de scãpare
De-a mai putea fi ridicatºi vindecat,
Dar Dumnezeu, cu Mâna LuiSfântã ºi Tare,
/:El m-a atins:/ºi m-a salvat.

Am zidit un altarîn inima mea,
Fiindcã Domnulmi-a dat mântuirea
ªi acestui altari-am pus nume eu:
/:Dumnezeu:/ Dumnezeue steagul meu!

Am fost cãzut, în noaptealungã de-ntuneric,
Dar nime-n lumea astanu m-a ajutat;
Doar Dumnezeul meucel tare, viu ºi veºnic
/:Viaþã mi-a dat:/ºi m-a iertat.

Am zidit un altarîn inima mea,
Fiindcã Domnulmi-a dat mântuirea
ªi acestui altari-am pus nume eu:
/:Dumnezeu:/ Dumnezeue steagul meu!

*Eu voi privi la Domnul Isustotdeauna,
Cãci a murit pe cruce-nlocul meu ºi-al tãu;
Îl voi lãuda ºi mulþumiîntotdeauna,
/:Cãci Dumnezeu:/e steagul meu!

Am zidit un altarîn inima mea,
Fiindcã Domnulmi-a dat mântuirea
ªi acestui altari-am pus nume eu:
/:Dumnezeu:/ Dumnezeue steagul meu!