2009-08-27

Acolo ne este tara

/:ACOLO NE ESTE ÞARA
PROMISÃ DE ISUS
CERUL SFÂNT PATRIA DORITÃ
ÞARA CEA DE SUS:/